mindfulness

SESSIE 3: Niet oordelen

"Het hier-en-nu zit vol met geluk en blijheid. Als je er aandacht voor hebt zul je het kunnen zien"- Thich Nhat Hanh

Wat gaan we vandaag doen?

Deze sessie gaat over bewust dingen ervaren, zonder erover te oordelen. Je maakt continu van alles mee en je ervaart alles steeds op je eigen manier. Vaak gebeurt dit automatisch of onbewust, je ervaart het gewoon.

Mindfulness helpt om bewuster te worden van hoe je dingen ervaart. Dit is erg nuttig, want het leert je ontdekken dat je vaak op een andere manier tegen dingen aan kunt kijken waardoor je hele ervaring verandert.

In deze sessie:

  • Leer je bewust te worden van je eigen ervaring
  • Oefen je om je eigen ervaring te bekijken zonder erover te oordelen
  • Ga je een klassieker oefenen: de bodyscan

Succes!

Oordelen over je ervaring

Het komt vaak voor dat je automatisch een oordeel hebt over iets dat je ervaart. Je vindt er iets van. Iets is al gauw stom; saai; niet goed genoeg; niet zoals je wil; slecht, enzovoort. Zulke gedachten roepen van alles op in je hoofd en lichaam.

Mindfulness zegt: ga die gedachtegang uit de weg en zie dingen zoals ze zijn, niets meer en niets minder.  Je hoeft er niets van te vinden, gewoon puur observeren zoals het is. Je zult dan merken dat dingen veel minder negatieve impact op je maken. 

Oefening: De bodyscan

Het lichaam geeft veel informatie. Vaak ben je je daar niet zo van bewust. Zo kan het zijn dat je een stressdag hebt en daardoor niet bewust bent van de moeheid in je lichaam. Of je voelt je onprettig waardoor je neigt om in je hoofd te gaan leven. Deze oefening helpt om je lichaam bewust te observeren. Observeer welke informatie er is. Je hoeft daar vervolgens niets mee en je hoeft er niets van te vinden, observeer het alleen.

De oefening:

Je gaat de bodyscan doen door te luisteren naar de audio-opname. Je kunt deze hier afspelen of downloaden. Luister naar de instructies en probeer mee te doen. Het kan wat onwennig en vreemd zijn, dat geeft niets. Het is goed om deze oefening uit te voeren terwijl iemand rustige instructies geeft. Je kunt ervoor kiezen om de opname te blijven gebruiken of om voortaan de instructies zelf uit te voeren zonder begeleiding.

Hoe ging het?

Reflecteer kort op de oefening. Hoe ging het? Viel je iets op? Was het moeilijk om je aandacht erbij te houden?

De bodyscan is een klassieke mindfulness-oefening. Voor veel mensen wordt het een van de standaardoefeningen die vaak wordt toegepast. Het geeft niet als het nog niet zo goed gaat, je bent pas net begonnen. Je zult merken dat je steeds beter wordt en dat je dus steeds meer grip op je eigen aandacht krijgt. 

Voor sommige mensen voelt een gesproken opname nogal zweverig. Dat is geen enkel probleem, je hoeft hem niet te gebruiken als het niet prettig voelt. Doe in dat geval de bodyscan zelfstandig, je hebt er geen opname voor nodig.

Huiswerk

Deze week staat de bodyscan centraal. Blijf de oefening uitvoeren, het liefst minimaal 1x per dag. Hij lijkt een beetje op de ontspanningsoefening maar dan uitgebreider. Onthoud wel dat er een belangrijk verschil is: deze week probeer je je niet per se te ontspannen. Je kijkt alleen naar de informatie die je lichaam je geeft. Het is overigens niet erg als je ontspant maar dit is niet het doel. Het doel is observeren.

Sessie afgerond!

In deze sessie hebben we besproken dat het lichaam vol zit met informatie waar we normaal gesproken vaak niet goed bij stilstaan. We hebben geleerd om hier mindful op te zijn aan de hand van de bodyscan. Deze oefening helpt om puur te observeren, zonder te oordelen. Een ervaring is precies zoals hij is, niet goed of slecht.

Veel succes met oefenen!