mindfulness

SESSIE 6: Accepteren

"Geef je over aan wat er is. Laat gaan wat er was. Vertrouw op wat er komt"- Sonia Ricotti Geef

Wat gaan we vandaag doen?

In deze sessie gaan we het hebben over acceptatie. Accepteren kan erg moeilijk zijn, maar soms gebeuren er dingen waar we niets aan kunnen doen. Accepteren is dan de beste optie, maar dat is vaak erg lastig om toe te geven. Mindfulness helpt om dingen waar te nemen zoals ze zijn, om situaties te accepteren zoals ze zijn. Zo voorkomen we dat we eindeloos blijven vechten tegen iets waar we het nooit van zullen winnen. De vervelende prikkel blijft dus, maar we veranderen wel hoe we ons voelen bij die prikkel. 

Succes!

Wat is acceptatie?

Accepteren betekent dat je een situatie ziet zoals hij is en hem kan ervaren zoals hij is, ook al had je misschien graag gewild dat het anders was. Soms kun je een situatie simpelweg niet voldoende beïnvloeden en moet je het doen met hoe het is. Soms weet je ook wel dat je er niets aan kunt veranderen en dan nog neig je om te blijven hangen in de bestrijding van de situatie. Dit levert veel spanning op en het brengt je nergens, want de strijd verlies je uiteindelijk altijd. Accepteren is dan je beste optie, oftewel: de situatie precies ervaren zoals hij is, inclusief alle onprettige onderdelen, zonder er iets aan te willen veranderen. Daarmee verandert de situatie dus niet, maar wel hoe je die situatie beleeft. 

Oefening

Accepteren begint, zoals je inmiddels bent gewend van mindfulness, met je aandacht richten. Bedenk een situatie die je wil accepteren. Het kan van alles zijn, zoals dat iets niet gaat zoals je had gehoopt. Observeer bewust wat er in je op komt. Elke gedachte, elk gevoel, elke lichamelijke prikkel. Zie ze voor wat ze zijn, zonder daar iets van te vinden. Je hoeft alleen maar te observeren wat de pure informatie is.

Richt vervolgens je aandacht op jouw automatische reactie. Je weet van een eerdere sessie dat je neigt om automatisch te reageren zonder daar echt bij stil te staan. Sta er dus bewust bij stil. Wat is je eerste neiging? Wat zou je in eerste instantie eigenlijk willen doen?

Kies vervolgens om te accepteren. Accepteer dat de situatie is zoals hij is. Accepteer dat daar vervelende gevoelens en gedachten bij horen. Accepteer dat je je graag wil verzetten. Ervaar de situatie zoals hij is zonder er tegen te strijden. Het is zoals het is. Op deze manier kun je meer ontspannen naar de situatie kijken en daar anders mee om gaan.

Dit betekent overigens niet dat je dingen altijd maar moet laten gebeuren. Je hoeft niet over je heen te laten lopen bijvoorbeeld. Accepteren betekent in zulke situaties dat je jouw ervaring accepteert voor wat het is, en dat je vervolgens op een kalmere manier op zoek gaat naar hoe je er mee om wil gaan. Kort gezegd: kun je er iets aan doen? Mooi, doe het dan. Kun je er niets aan doen? Mooi, dan hoef je er ook niets mee te doen. 

Deze oefening kun je toepassen wanneer je je goed voelt maar ook wanneer je je slecht voelt. In eerste instantie kan het helpen om op een rustig moment terug te kijken naar een situatie die geweest is. Dan word je minder overspoeld en kun je je aandacht beter sturen.

Hoe ging de oefening?

Als je de oefening een aantal keer hebt toegepast, reflecteer dan kort op hoe het ging. Onthoud dat je niets fout kunt doen. Ook al is de techniek ‘mislukt’, het feit dat je het probeert is de oefening. De enige manier om een mindfulness-oefening fout te doen is door hem niet te doen.

Huiswerk

De acceptatie-oefening is een lastige. Het kost veel denkvermogen en vaak roepen situaties veel emotie op of starre gedachten. Blijf hier deze week dus mee oefenen. Probeer  het, zie situaties voor wat ze zijn, kies er voor om ze te accepteren zoals ze zijn. Kijk daarna pas of je er iets mee wil gaan doen, maar laat je niet leiden door emotie of automatische reacties.

Als het niet lukt om een aantal situaties te bedenken om mee te oefenen, kies dan een van de mindfulness-oefeningen die je kent van vorige sessies en oefen die. Deze zijn er allemaal op gericht om je aandacht te leren sturen en te observeren zonder te oordelen.

Sessie afgerond!

Vandaag hebben we het concept ‘acceptatie’ besproken. Er gebeuren nou eenmaal dingen in het leven waar we geen controle over hebben ook al willen we dat wel graag. Ze roepen veel op en maken ons strijdvaardig, maar vaak blijkt dat accepteren de enige optie is. Mindfulness helpt om te kunnen accepteren door bewust de aandacht te richting op wat een situatie oproept, en vervolgens toestemming te geven om de situatie te ervaren zoals hij is. Op deze manier leer je kalmer naar situaties te kijken en voorkomen je automatische reacties. Veel succes!